Programma's

Programma 04 Onderwijs en kinderopvang

Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang, waarbij er een directe en adequate verbinding is met de ondersteuning- en zorgstructuren.

Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn:
•   Behoud van een breed, kwalitatief en financieel aantrekkelijk aanbod van kindvoorzieningen.
•   Een doorgaande leer- en ontwikkellijn vormen voor kinderen.
•   Ervoor zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk passende ondersteuning ontvangen.

De gemeente heeft een aantal taken op basis van de wet- en regelgeving die van toepassing zijn binnen dit programma. Deze reguliere taken worden verder niet opgenomen als speerpunt, tenzij er dusdanige wijzigingen zijn die extra aandacht, inzet of middelen vragen. Naast de reguliere taken zullen wij ons dit begrotingsjaar richten op de volgende speerpunten.

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

2.736

3,3 %

492

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05