Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de visie en de uitvoering van het gemeentelijke grondbeleid. Er wordt concreet ingegaan op de exploitaties zelf, de risico’s die ze met zich meebrengen en de te verwachten financiële resultaten.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05