Programma's

Reserves

bedragen x € 1.000

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Mutaties reserves:

Programma Bestuur en Veiligheid

0

60

0

101

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

892

764

557

948

607

673

657

598

707

598

757

598

Programma Economische structuur en toerisme

0

0

0

114

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Onderwijs en Kinderopvang

0

188

20

94

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Sport cultuur en recreatie

141

257

13

933

13

10

13

0

13

0

13

0

Programma Sociaal domein

914

96

101

1.255

0

1.627

0

0

0

0

0

0

Programma Milieu

290

68

150

957

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Ruimte en wonen

772

647

230

0

160

50

160

0

160

0

160

0

Rente toevoeging/onttrekking

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.674

341

1.278

804

306

245

306

36

306

36

306

36

Totaal na bestemming

4.683

2.421

2.349

5.205

1.086

2.605

1.136

634

1.186

634

1.236

634

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

1.086

1,3 %

2.605

3,2 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05