Programma's

Beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Besluit Begroting en Verantwoording (verplichte indicatoren programmabegroting)

Indicator

Eenheid

2022

2023

Formatie

FTE per 1.000 inwoners

6,49

6,75

Bezetting

FTE per 1.000 inwoners

6,23

6,28

Apparaatkosten

Kosten in € per inwoner

€ 655

€ 685

Externe inhuur

Kosten in €

€ 566.000

€ 497.000

Als % van totale loonsom

3,90%

3,37%

Overhead

Als % van totale lasten

13,99%

13,84%

Bron: eigen gegevens

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05