Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding

De gemeente kan op grond van artikel 219 van de Gemeentewet alsmede krachtens bijzondere wetten belastingen heffen. De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken namelijk de burger heel direct in de portemonnee.
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het gemeentelijke belastinggebied in het algemeen en dat van de gemeente Hulst in het bijzonder. Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan beleidsmatige ontwikkelingen in de lokale heffingen alsmede het kwijtscheldingsbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05