Algemeen

Missie

Missie

De gemeente Hulst streeft naar:

“Een uitstekend woonklimaat in een open en landschappelijk waardevol Oost-Zeeuws-Vlaanderen waarin het lokale bedrijfsleven, toerisme, recreatie en landbouw zich in evenwicht met natuur en landschap kunnen ontwikkelen.
De gemeente zorgt via beleid en organisatie voor een evenwichtige ontwikkeling van de vestingstad Hulst en landelijke kernen waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat en waarbij het bedienen van de burger in brede zin de centrale doelstelling van de gemeente vormt.”

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05