Algemeen

Verschillenanalyse begroting 2022-2023

Verschillenanalyse begroting 2022-2023

De hieronder weergegeven structurele financiële mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2022 en de Voorjaarsnota 2022 hebben tot het nieuw positief structureel saldo van afgerond € 19.000 voor 2023 geleid.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05