Programma's

Begrotingsresultaat na bestemming

Het begrotingsresultaat na bestemming, dus inclusief onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, bedraagt in 2023 een overschot van € 19.000. Dit resultaat bestaat uit een structureel voordeel van € 1.672.000 en een incidenteel nadeel van € 1.653.000. Voor de jaren na het begrotingsjaar worden voordelige saldi verwacht van € 18.000 (2024), € 110.000 (2025) en € 9.000 (2026).

Lasten, baten en saldo

€ x 1.000

19

0,0 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05