Paragrafen

Paragraaf Financiering

Inleiding

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en de daarbij behorende ministeriële regelingen. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal.

De Wet FIDO stelt regels voor het financieringsgedrag van decentrale overheden, waarbij het vooral gaat om regels voor het beheersen van financiële risico’s en regels voor het beheer van de treasury.

Treasury zorgt voor de beschikbaarheid van geldmiddelen. De focus van de treasury functie is met name gericht op feitelijke in- en uitgaande kasstromen, waaronder financieringskasstromen. Vooral deze laatste stromen staan centraal in deze paragraaf.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05