Financiële begroting 2023

Uiteenzetting financiële positie en toelichting

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Deze zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05