Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderdelen binnen de bedrijfsvoering zoals personeel, dienstverlening, communicatie, samenwerking en ICT.
Daarnaast wordt er ook ingegaan op de planning- en controlcyclus, de ambtelijke uurtarieven, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken, rechtmatigheid, controleprotocol, lastenoverschrijdingen en dergelijke.

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05