Algemeen

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

In deze Programmabegroting 2023 is voor een bedrag van € 3.938.000 aan incidentele lasten (primitief € 2.236.000 en aanvullend € 1.702.000 ambities bestuursakkoord) en voor een bedrag van € 2.285.000 aan incidentele baten opgenomen. Dit betreft de volgende budgetten:

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05