Bijlagen

Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Naam reserve/bestemmingsreserve

2023

2024

2025

2026

Boekwaarde begin 2023

Mutaties 2023

Boekwaarde eind 2023

Mutaties 2024

Boekwaarde eind 2024

Mutaties 2025

Boekwaarde eind 2025

Mutaties 2026

Boekwaarde eind 2026

a. Algemene Reserves

Algemene reserve

10.558.853

-110.000

10.448.853

0

10.448.853

0

10.448.853

0

10.448.853

Totaal algemene reserves

10.558.853

-110.000

10.448.853

0

10.448.853

0

10.448.853

0

10.448.853

b2. Overige bestemmingsreserves

. Best.res.odh gebouwen (vh kapitaalgoed.)

172.695

31.832

204.527

306.055

510.582

306.055

816.637

306.055

1.122.692

. Best.res. Grondexploitatie (incl. stadsuitleg)

1.931.633

110.000

2.041.633

160.000

2.201.633

160.000

2.361.633

160.000

2.521.633

. Best.res. Atletiekbaan

25.325

13.000

38.325

13.000

51.325

13.000

64.325

13.000

77.325

. Best.res. Sociaal Domein

2.931.469

-1.537.220

1.394.249

0

1.394.249

0

1.394.249

0

1.394.249

. Best.res. Onderhoud Brede School St.Jansteen

71.036

0

71.036

0

71.036

0

71.036

0

71.036

. Dekkingsreserve onderh begraafplaatsen

20.885

-7.437

13.448

-7.437

6.011

-7.437

-1.426

-7.437

-8.863

. Dekkingsreserve MIP

3.028.911

17.009

3.045.920

67.009

3.112.929

117.009

3.229.938

167.009

3.396.947

. Dekkingsreserve kapitaallasten

345.600

-35.782

309.818

0

309.818

0

309.818

0

309.818

. Dekkingsreserve LSV (tussengebied Morres)

759.241

0

759.241

0

759.241

0

759.241

0

759.241

Totaal bestemmingsreserves

9.286.795

-1.408.598

7.878.197

538.627

8.416.824

588.627

9.005.451

638.627

9.644.078

Totaal reserves

19.845.648

-1.518.598

18.327.050

538.627

18.865.677

588.627

19.454.304

638.627

20.092.931

c. Voorzieningen

.Vrz. wethouderspensioenen

4.457.578

-33.231

4.424.347

82.769

4.507.116

82.769

4.589.885

82.769

4.672.654

.Vrz. rioleringen

7.386.750

160.000

7.546.750

160.000

7.706.750

160.000

7.866.750

160.000

8.026.750

.Vrz. onderhoud begraafplaatsen

776.351

-25.688

750.663

30.647

781.310

30.647

811.957

30.647

842.604

.Vrz afbouw grondexploitatie

85.900

0

85.900

0

85.900

0

85.900

0

85.900

Totaal voorzieningen

12.706.578

101.081

12.807.659

273.416

13.081.075

273.416

13.354.491

273.416

13.627.907

Totaal generaal

32.552.227

-1.417.517

31.134.710

812.043

31.946.753

862.043

32.808.796

912.043

33.720.839

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05