Bijlagen

Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema

Bijlage 2: Meerjarig investeringsschema

Investeringsschema nieuwe en vervangingsinvesteringen 2023-2026

0

Jaar

Omschrijving

Bedrag

Termijn

Afschrijving

Rente

Kap.lasten

Dekking

2023

Projecten wegen

-

25

-

-

-

Res.MIP-wegen

2023

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

950.000

25

38.000

19.000

57.000

Res.MIP-wegen

2023

Projecten riolering (15 jaarlijks)

300.000

15

20.000

6.000

26.000

Rioolfonds

2023

Projecten riolering (60 jaarlijks)

3.517.250

60

58.621

70.345

128.966

Rioolfonds

2023

Vervangingen ICT

p.m.

5

-

-

-

Vrijval kapitaallasten

2023

Vervangingen materieel

p.m.

Diverse

-

-

-

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2023

4.767.250

211.966

2024

Projecten wegen

-

25

-

-

-

Res.MIP-wegen

2024

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

2.152.500

25

86.100

43.050

129.150

Res.MIP-wegen

2024

Projecten riolering (15 jaarlijks)

-

15

-

-

-

Rioolfonds

2024

Projecten riolering (60 jaarlijks)

6.500.000

60

108.334

130.000

238.334

Rioolfonds

2024

Vervangingen ICT

p.m.

5

-

-

-

Vrijval kapitaallasten

2024

Vervangingen materieel

p.m.

Diverse

-

-

-

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2024

8.652.500

367.484

2025

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

4.465.000

25

178.600

89.300

267.900

Res.MIP-wegen

2025

Projecten wegen

-

25

-

-

-

Res.MIP-wegen

2025

Projecten riolering (15 jaarlijks)

-

15

-

-

-

Rioolfonds

2025

Projecten riolering (60 jaarlijks)

2.900.000

60

48.334

58.000

106.334

Rioolfonds

2025

Vervangingen ICT

p.m.

5

-

-

-

Vrijval kapitaallasten

2025

Vervangingen materieel

p.m.

Diverse

-

-

-

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2025

7.365.000

374.234

2026

Herbestrating ivm rioleringsprojecten

1.425.000

25

57.000

28.500

85.500

Res.MIP-wegen

2026

Projecten wegen

-

25

-

-

-

Res.MIP-wegen

2026

Projecten riolering (15 jaarlijks)

-

15

-

-

-

Rioolfonds

2026

Projecten riolering (60 jaarlijks)

3.375.000

60

56.250

67.500

123.750

Rioolfonds

2026

Vervangingen ICT

p.m.

5

-

-

-

Vrijval kapitaallasten

2026

Vervangingen materieel

p.m.

Diverse

-

-

-

Vrijval kapitaallasten

Totaal 2026

4.800.000

209.250

Eindtotaal

25.584.750

1.162.934

Deze pagina is gebouwd op 11/30/2022 10:49:03 met de export van 11/30/2022 10:43:05